За работодатели

Ние знаем колко важен за успеха на Вашия бизнес е квалифицираният персонал.
Знаем и, че културните различия могат да бъдат сериозна предпоставка за възникване на недоразумения по отношение на работната среда и стандарти.
Наша цел е да намерим подходящите кандидати, които не просто да притежават необходимите успешни качества, но и да споделят Вашата работна етика.

Може би предлагате добри условия и отлично заплащане, но не намирате точните кандидати? Имате атрактивен пакет от социални придобивки, но търсите хора с опит  в чужбина и европейски манталитет?

За нас е важно точно да разберем какви са целите на Вашата организация и очакванията Ви към персонала. За целта ние провеждаме детайлен подбор на кандидатите с оглед на техните професионални и интра-/интерперсонални качества, за да предложим най-успешното и удовлетворяващо решение за всяка от страните!

Вярваме, че само когато и двете страни са доволни от своя избор могат да разкрият своя пълен потенциал!