Тестване на кандидатите

 

shutterstock_92821873 cropped

Всички кандидати в нашата база данни са преминали комплекс от тестове за:

  • езикова подготовка;
  • психометрични тестове;
  • тест за интелигентност;
  • оценка на техните персонални качества и комуникативни умения, с оглед идентифициране на подходящия за тях тип работна среда;
  • разкриване на техните лични интереси и странични умения.

Някои от кандидатите са покрили и тест за професионална компетентност, в зависимост от техните интереси и/или сфера на развитие.

Може би Вие искате да получите оценка на кандидатите и в други сфери?

Ние ще изготвим индивидуален комплекс от тестове, които да отговарят на Вашите конкретни изисквания за съответната длъжност.

В случай, че търсите тясно профилирани специалисти със специфични умения бихме могли да развием, заедно с Ваша помощ, адекватни начини за проверка на професионалните умения на кандидатите, които ние да приложим самостоятелно или с Ваше съдействие.