Психометричен профил на кандидатите

 

whoyou1

За всеки одобрен кандидат, преминал първоначалния подбор ние изготвяме анализ на неговите личностни характеристики съотнесени към профила на длъжността, за която кандидатства.

Вие ще получите анализ на профила на кандидата по отношение на неговите професионални:

  • задължения;
  • ценности и цели;
  • най-благоприятна работна среда;
  • взаимоотношения с колеги и вишестоящи;

както и обобщение на неговите най-значими личностни качества.

Бихме могли да проведем изследване и по предварително зададени от Вас критерии, които да бъдат по-сериозно застъпени в анализа.