Предварителен подбор по документи

 

Следващият етап от подбора…

CV

…Когато трябва да се изчетат десетки, а понякога дори стотици автобиографии, да се извлече най-важната и достоверна информация за всеки кандидат, да се различи потенциала му и да се прецени в каква степен този човек е подходящ и дали има уникални качества, с които да изненадва, макар и това често да не личи на пръв прочит.

Повечето хора са склонни да правят заключения главно въз основа на приложената снимка. Излишно е да говорим колко едностранчиво и непрофесионално е това.

Ние ще отделим необходимото време да разгледаме внимателно всички постъпили кандидатури, да извлечем комплекс от качества, които характеризират кандидата въз основа на неговия професионален опит, умение убедително да представя себе си, умения за структуриране на изложението, стил на изразяване и др.

И, да, снимката има значение – разкрива много допълнителни детайли, но ние не съдим за книгата единствено по корицата….

Разбира се, може да се възползвате и от нашата база данни с кандидати, които желаят да се развиват в тази сфера на дейност и отговарят на профила за съответната позиция.