Интервю на кандидатите с работодателя

 

Ние можем да Ви осигурим пълния цикъл на подбора и да Ви предложим няколко кандидата, между които Вие да изберете този, който смятате за най-подходящ. Или да Ви предоставим правото сами да изберете най-подходящите кандидати преминали първоначалния подбор, въз основа на доклада, който изготвяме за всеки от тях.

Срещата с кандидатите може да се случи в избрано от Вас място, Вашия или нашия офис.

Препоръчваме Ви, срещата, на която ще изберете новия си служител, да се състои във Вашия офис.  Така и самият кандидат ще може да добие по-ясна представа за работната среда, както и да се докосне до атмосферата в офиса и екипа, с който ще работи. Не бихте искали след като сте вложили време и ресурси в подбора на най-подходящия кандидат, той да се откаже още първата седмица, понеже не е доволен от работната атмосферата или от екипа, нали?

Затова за нас е важно да познаваме добре предпочитанията на кандидатите в това отношение, наред с техните професионални умения. Ние провеждаме редица тестове и проучвания, за да установим коя е най-благоприятната среда за професионална реализация на кандидата и съотнасяме неговите предпочитания с това, което предлагате Вие!

А за да опознаем екипа и работната атмосфера във Вашата компания, ние сме възприели практиката нашата първата среща с работодателя да се състои на място, в неговия офис/фирма.

Ние вярваме, че само когато и двете страни са доволни от своя избор, могат да постигнат своя успех!