Доклад за извършения подбор

За да улесним максимално Вашия избор, кого от подбраните от нас кандидати да поканите на интервю, ние изготвяме доклад за всеки от тях, който включва:

  • описание на критериите, по които е проведен подбора;
  • описание на задачите/тестовете, които е покрил кандидата;
  • резултатите от неговото представяне на задачите/тестовете;
  • анализ на неговото  поведение (език на тялото);
  • психометричен профил на кандидата.

Вие също получавате и нашите препоръки за най-подходящите кандидати, които се доближават максимално до съответните изисквания за длъжността, както и прогнозна оценка за тяхната реализация във Вашия екип.