Администриране на персонала

Нашите услуги се простират отвъд подбора на персонал, за да Ви предложим всичко необходимо за Вашите служители:

•  изготвяне на трудови договори;

•  регистрация на сключване, изменение и прекратяване на трудов договор;

•  поддържане на трудовите досиета на служителите.;

•  изготвяне на допълнителни споразумения;

•  изготвяне на договори по извън трудови правоотношения (граждански договори);

•  изготвяне на различни видове справки (месечен фирмен разход за заплати и осигуровки, полагаем и оставащ отпуск и др.);

•  изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ;

•  изготвяне на график при сумирано отчитане на работното време; 

•  изготвяне на график за отпуските и др.

Счетоводна къща Бета Консулт, инициатор на проекта, предлага пълен набор от счетоводни услуги  съобразени с нуждите на Вашия бизнес. Екипът ни от професионалисти с удоволствие ще разгледа всеки Ваш въпрос и ще намери най-доброто за Вас решение.